מאמרים ותיאורי מקרה

טיפול בכוויות דרגה 2

 

     לאחר חודשיים של שימוש בניו ג´ל+                                                           לפני ניו ג´ל +
 
 
הפחתה של צלקות קלואידיות מתחדשות
 
 
לאחר 8 שבועות של שימוש בניו ג´ל+        התחדשות הצלקת לאחר הניתוח               צלקת קלואידית לפני ניתוח

loading